Personal

Vår största styrka – vår härliga personal! Vi är så lyckligt lottade att vi faktiskt har tre utbildade förskolelärare och en barnskötare, som även är ansvarig för matlagning och städning.